Безопасност на храните

Суровините, използвани за производството на всеки артикул с марка Био Класа, преминават през проверка и контрол на всички нива с цел оптимално проследяване и гарантиране на високото качество на крайния продукт. Това включва:

  • Обстойна предварителна проверка на доставчици и суровини – изискване на документи, доказващи биологичния произход и безопасността на храните.
  • Регулярен анализ за наличие на пестициди, тежки метали, микотоксини и други.
  • Пакетиране, етикетиране, транспортиране и поддръжка на пакетажните машини при стриктно спазване на изискванията на Българската и Европейската нормативна уредба.